Pegroco Invest köper 51 procent av Infraservice Group

Foto: Stockholms Spårvägar

Investmentbolaget Pegrocos portföljbolag Stockholms Spårvägar har förvärvat en majoritet i Infraservice Group Scandinavian, en fristående entreprenör inom nybyggnation och underhåll av järnväg.

Infraservice Group erbjuder tjänster inom järnvägsentreprenader, maskinuthyrning samt bemanning inom järnväg i Norden. Bolaget äger två spårgående arbetsmaskiner i form av en Spårriktare samt en Ballastplog som används vid entreprenad- och underhållsarbeten. Bolaget är beläget i Nässjö och startades 2013 av Joakim Stenqvist och Sofia Lind som båda är aktiva bolaget. Joakim är idag vd, en roll han kommer behålla även efter affären.

Bolaget har växt kraftigt och är idag etablerat på marknaden för spår- och järnvägsunderhåll. Infraservice har bland annat genomfört flertalet egna entreprenader till Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare. Bolaget har idag ett trettiotal medarbetare. Under 2017 omsatte Infraservice 131 miljoner kronor och hade ett EBITDA-resultat på 3,6 miljoner kronor.

– Affären ger oss möjlighet att öka vår marknadsandel samt offerera och genomföra större entreprenader och uppdrag. Den öppnar också upp för att ytterligare utveckla vår maskinaffär. Vi ser även flera intressanta möjligheter att bredda bolagens erbjudande framöver, säger Infraservices vd Joakim Stenqvist.

– Att som oberoende trafikoperatör kunna erbjuda kunden helhetslösningar inkluderande service för infrastruktur – och fordonsundershåll är en allt viktigare konkurrensfaktor vid upphandling av spår- och järnvägstrafik, säger Magnus Braxell, vd Stockholms Spårvägar.

Förvärvet omfattar 51 procent av aktierna i Infraservice Group, de befintliga ägarna Joakim Stenqvist och Sofia Lind behåller 49 procent och kommer fortsatt vara aktiva i bolaget.

Infraservice förväntas bidra positivt till det finansiella resultatet i Stockholms Spårvägarkoncernen under året.