Geotekniska undersökningar inför bygget av Norrbotniabanan

Foto: WSP

Inför bygget av Norrbotniabanan genomförs en rad geotekniska undersökningar för att undersöka marken. I Robertsfors kommun genomför WSP provborrningen för att titta närmare på de olika jordlagren. De följer den beslutade järnvägskorridoren för Norrbotniabanan och kommer göra ett hundratal borrpunkter.

Till sin hjälp har fältgeoteknikerna borrvagnar och varje borrhål blir cirka 1-8 meter djupt. Terrängen avgör hur många borrhål de hinner borra per dag. Är det en äng som ska undersökas hinner de göra cirka tio borrpunkter under en dag. Handlar det om skog, där terrängen är en utmaning då borrvagnarna ska igenom obanad terräng och över stora diken, hinner de bara göra två borrpunkter på en dag.

Under sommaren har Trafikverkets praktikant Moa Rosén, som studerar till civilingenjör på Luleå Tekniska högskola, varit ute i fält tillsammans med WSP när de gjorde provborrningar i Robertsfors kommun.

– Min inriktning på utbildningen är geoteknik, jord och berg, så det var roligt att följa fältgeoteknikerna och studera deras arbete i fält. När vi borrade så följde vi den beslutade korridoren för Norrbotniabanan och vi borrade i stort sett mitt på den tänkta järnvägslinjen. Jag fick en väldigt tydligt bild av hur järnvägen kommer löpa genom Västerbotten, säger Moa Rosén.

De jordlager man tar upp undersöks först på plats ut i fält. Proverna skickas sedan vidare till ett laboratorium som gör ytterligare undersökningar. Svaren kompletteras sedan med ytterligare undersökningar ute i fält. Arbetet med de geotekniska undersökningarna i Robertsfors kommun fortsätter nu i höst och beräknas vara klara i oktober.