Utreder fler spår mellan Göteborg och Alingsås

Foto: Eric Höglund

Kommunerna i Västra stambanegruppen kommer att bidra till en förberedande utredning av ett nytt dubbelspår på Västra Stambanan. De 14 berörda kommunerna samt regionen satsar sammanlagt fem miljoner kronor. Även Västsvenska Handelskammaren är med "på tåget", rapporterar Alingsås tidning.

– Västra Stambanan är en av landets viktigaste järnvägar och har stora kapacitetsproblem, säger Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

– Underhållet av banan är eftersatt och det är väldigt trångt på just de två spåren mellan Göteborg och Alingsås. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att jobba vidare med Västra stambanan, nu går vi från regionen in och förstärker detta arbete. Vår satsning ska underlätta en satsning på fyra spår när nästa nationella infrastrukturplan ska tas fram för 2022-2033,

Utredningen ska omfatta många olika aspekter på en utbyggd järnväg men först av allt ska utredas var det nya dubbelspåret kan byggas. Ett förslag till sträckning ska presenteras före årsskiftet.