Elcowire Group förvärvar NKT Railway

Foto: N K T

Förvärvat NKT:s järnvägsaffär

Elcowire Group är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd. Verksamheten finns i Sverige, Tyskland och Kina. Den  största enheten, Elektrokoppar i Helsingborg,  producerar cirka 130 000 ton kopparvalstråd per år. Koppartråden förädlas och utvecklas till  dragen tråd till  kraft -, telekom - och  installationskablar, profiler för land- och sjökabel, kommutatorer till elmotorer samt kontakttråd och  andra produkter för eldrift av tåg.

Elcowire Group  har som ett led i  att stärka sin position  på marknaden med  utvalda applikationer och segment, förvärvat N K T:s  affärsaktivitet inom järnväg. Detta ger företaget en komplett produktportfölj och  en tillfredsställande tillverkningskapacitet. Sammantaget ger detta företaget de  bästa förutsättningarna för att tillhandahålla excellent  kundservice och  hantera stora globala projekt . 

– Förvärvet är i linje med vår strategi att satsa på förädlade produkter och ytterligare  förstärka vår position inom järnväg på den globala marknaden”,  säger Paul Gustavsson, CEO  Elcowire Group.

Tillsammans kommer NKT Railway och Elcowire Group med  företagen Isodraht  GmbH och Elektrokoppar att bli ledande inom  teknologin för produktområdet järnväg, inklusive varumärkena Valthermo och Elcorim. NKT Railway har sin  produktion och  utveckling i Hettstedt i Tyskland samt sälj- och  kundservice i Köln med totalt ca 65  anställda. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande och  affären förväntas vara slutförd under första kvartalet 2019