Full aktivitet i järnvägsområdet i Olskroken

Foto: Trafikverket

I slutet av september kommer Trafikverket att fortsätta arbetet med förberedandet av Olskroken Planskildhet med borrning, pålning och spontning i järnvägsområdet.

Man kommer huvudsakligen arbeta mellan kl. 07:00–19:00 men visst nattarbete kan förekomma. Arbetet kommer att utföras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser. Framkomligheten under perioden för gående, cyklister och biltrafiken samt kollektivtrafiken kommer att tidvis vara begränsade.

Då arbetet sker utanför normal arbetstid har dispens för arbetet sökts och beviljats. Detta medför att störningar i form av buller kan komma att beröra närboende i området på andra tider än normalt.