Sänkt säkerhet på skånska tåg

Foto: Transdev

Från årsskiftet förnyas Arrivas kontrakt på att köra Pågatågen för Skånetrafiken. I samband med det nya kontraktet planerar Arriva att ta bort säkerhetstjänsten på tågvärdarna. Tågvärden ingår idag i den rigida säkerhetsstruktur som omgärdar tågtrafik. De sköter säkerheten vid på- och avstigning och är en viktig del vid allvarliga olyckor.

2016 fastnade en kvinna i dörrarna på ett Öresundståg med sin kappa och släpades efter tåget när det startade, och det har rapporterats om ytterligare allvarliga incidenter i tågtrafiken.

– Arriva har ett ansvar inför resenärer och skattebetalare att inte tumma på säkerheten. Det kan ske oerhört allvarliga olyckor, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko med ansvar för spårtrafikområdet.

Arriva har haft uppdraget sedan 2007 och har nu vunnit kontraktet att fortsätta ha trafiken men i ett annat bolag under Arriva. Tågvärdarna skall finnas kvar ombord, men inte ha säkerhetstjänst utan hantera biljetter och service. Det som Skånetrafiken inte visste var att Arriva skulle dra ner på säkerheten i samband med det nya kontraktet.

Många olyckor sker just när det inte finns ombordpersonal som sköter kontrollen av dörrarna. Det är stor skillnad på att stå ute bland resenärer och kontrollera dörrar än för föraren att göra det i backspegeln. Ofta är tågen långa och sikten kan skymmas av resenärer, mörker, eller att plattformen svänger.

Personalen på tågen är upprörda över förändringen då säkerheten på tågen är den absolut viktigaste delen av vårt yrke, säger Ola Brunnström, lokförare och huvudskyddsombud, Pågatågen.