Arriva tecknar kollektivavtal för Pågatågen

Arriva Sverige och fackförbundet ST har tecknat ett lokalt kollektivavtal för Pågatågen. Foto: Arriva

Nu har Arriva och fackförbundet ST tecknat lokalt kollektivavtal för verksamheten på Pågatågen. Det undertecknade kollektivavtalet är i grunden det gamla lokala kollektivavtal som fanns under Arriva Tågs tid. Avtalet börjar att gälla med start 26 november. Sen augusti 2018 har förhandlingar pågått mellan parterna. Arrivas avsikt har under hela resan varit att få till stånd ett lokalt avtal som överensstämmer med de ändrade förutsättningarna.

– Vi är nöjda att förhandlingarna äntligen är avslutade och att vi nu gemensamt kan blicka framåt och fortsätta utvecklingsresan för Pågatågen, säger Haris Habul, direktör Division Tåg, Arriva Sverige

Det finns tre fackliga organisationer på Pågatågen som organiserar medarbetare. Seko som är en av dessa, har redan tidigare fått motsvarande förslag att ta ställning till.