Nytt avtal om skydd vid plankorsningar

Bild: Trafikverket

Trafikverket har tecknat avtal med två leverantörer av vägskyddssystem Alex (Automatic Level Crossing). Från och med 2020 kommer nya plankorsningar att byggas med den nya tekniken och befintliga kommer löpande att uppgraderas med den. Kontrakten gäller i fem år och kan förlängas med fem år i taget upp till 25 år. Det är så lång tid det tar att byta ut alla 2700 vägskyddsanläggningar som Trafikverket förvaltar.

Det blir allt svårare att få tag på reservdelar till de befintliga anläggningarna, eftersom tekniken utvecklades för över 60 år sedan. Därför har Alex upphandlats. Genom att ersätta reläer med elektronik och datorer får vi också helt andra möjligheter till tillståndsövervakning och feldiagnostik.

– Med Alex kommer underhållet att förenklas då anläggningarna kan fjärrövervakas och larma vid exempelvis trasiga lampor och avbrutna bommar, förklarar Anders Petersson, chef för enheten Signal vid Underhåll Teknik och miljö. Platsbesök med tillhörande bilåkning behövs inte lika ofta, vilket minskar kostnader och är bra för miljön. Vi återvinner också komponenter från utbytta anläggningar som kommer att tjäna som reservdelsförråd för kvarvarande äldre anläggningar till dess de blir utbytta, avslutar Anders.

Bilister, gående och lokförare ska inte märka någon skillnad mellan en Alex och nuvarande system. Utseende på signaler och bommar är styrt av lagar och regler för att inte några missförstånd ska uppstå. Signaler kommer dock att vara utförda med LED-teknik som syns bättre. På gång- och cykelvägar blir "bomkjolar" som hindrar underkrypning standard med signaler och kryssmärken i den platsbesparande "storlek liten".