SJ samlar kommunikation och försäljning i gemensam division

SJs vd Crister Fritzson

Den 1 oktober 2018 går SJs Kommunikationsavdelning och Marknad & Försäljningsverksamheten samman i en gemensam division - division Kommunikation och försäljning. Rekrytering av en divisionschef pågår och under övergångsperioden leder Thomas Silbersky, direktör Internationella affärer i SJ, arbetet i den ledningsgrupp som bildas med chefer från de respektive verksamheterna.

– Med en integrerad kommunikation- marknad- och försäljningsdivision kan vi fortsätta utveckla vår kommunikation med omvärlden och koordinera våra budskap i alla våra kanaler, för att öka försäljningen och förbättra vårt VMI med större kraft, säger SJs vd Crister Fritzson.

I samband med bildandet av den nya divisionen lämnar Malou Sjörin sitt uppdrag som Kommunikationsdirektör och väljer även att avsluta sin anställning i SJ den 1 oktober. Monica Berglund går in som tf Kommunikationsdirektör under övergångsperioden.

– Malou har gjort ett mycket bra arbete med att utveckla och professionalisera Kommunikationsavdelningen de senaste åren. Det ger oss goda förutsättningar för att kunna ta detta nästa steg i utvecklingen, säger SJs vd Crister Fritzson.