"Snabba tågförbindelser mellan stora städer skapar tillväxt"

Finlands kommunikationsminister Anne Berner anser att den nu aktuella utredningen handlar om de tre stadsregionerna i södra Finland men att rälstrafiken behöver utvecklas i hela landet. Foto: Wikimedia, kredit: Finlands regering, fotograf, Sakari Piippo

Satsningar på snabba tågförbindelser mellan Åbo, Helsingfors och Tammerfors skapar tillväxt för hela landet, visar ny finländsk konsultutredning.

Finland behöver nya snabba rälsförbindelser, och det råder stor samstämmighet på alla nivåer om att satsningar på dem bör göras, säger kommunikationsminister Anne Berner.

– Satsningarna behövs som medel för att utvidga pendlingsområdena, för att främja den ekonomiska tillväxten och för att stävja klimatförändringen, säger Berner till Helsinforstidningen Hufvudstadsbladet.

Berner deltog på tisdagen i publiceringen av en utredning om fördelarna med att koppla samman Helsingfors, Åbo och Tammerfors med snabba tågförbindelser. Målsättningen i utvecklingen av finländsk rälstrafik borde enligt utredningen vara att en tågresa mellan de tre städerna i framtiden inte räcker mer än en timme.

Berner konstaterar att utredningen tydligt visar på fördelarna med snabba förbindelser och ökad kapacitet mellan de tre städerna.

– Det som nu behöver göras är att noggrant utreda hur stora infrastruktursatsningar – såsom utbyggnaden av rälstrafiken – påverkar nationen som helhet. Det behövs kalkyler på vad de innebär i fråga om ökad konkurrenskraft och över hur vi får dem att betala sig, säger Berner i HBL.

Berner säger att stora satsningar på rälstrafiken inte låter sig finansieras med skattemedel.

– Vi har redan i dag en stor reparationsskuld på landets vägar och den ska finansieras med skattemedel. Men en utbyggnad av infrastrukturen för rälstrafik behöver privata investeringar, till exempel i form av projektbolag där staten endast är delägare, säger Berner.