Nytt verktyg för ökad punktlighet

Arkivbild

Plasa är ett FoI-projekt som ska ta fram verktyg och metodik för simulering av tågtrafik. Verktyget ska utvärdera tågplaner och analysera hur de påverkar tågföring och punktlighet.

– MedPlasa utvecklar vi stöd till att ta de beslut som gör att vi kan nyttja befintlig kapacitet på bästa sätt, säger Magnus Wahlborg som koordinerar Trafikverkets arbete inom branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken, Kajt. Kajt bidrar också inom EU-programmet Shift2Rail. Programmet driver forskning och innovation för en konkurrenskraftig europeisk järnväg. Där ska Trafikverket bland annat bidra till lösningar för hur kapaciteten i järnvägssystemet kan nyttjas så effektivt som möjligt.

Shift2Rail skat öka tillförlitlighet och punktlighet med 50 procent och där blir Plasa ett bra bidrag. Plasa-verktyget kan användas för att snabbt skatta följdförseningar vid olika typer av störningar. Det ger oss stöd till att minimera effekterna av en störning, menar Magnus Wahlborg.

Plasa kompletterar det verktyg för trafiksimulering, Railsys, som Trafikverket använder idag. PLASA-simulatorn är enklare och kan ge snabba resultat, till exempel att prognosticera förseningar och punktlighet på daglig basis för stora järnvägsnät som exempelvis hela tyska järnvägsnätet. Under 2020 ska Plasa avslutas som forsknings- och innovationsprojekt inom Trafikverket. Då förväntas den tekniska mognadsgraden ligga på nivå 3 enligt TRL-skalan, Technology Readiness Level.

För att gå vidare med specifikationer för en produkt som kan levereras av marknaden behövs TRL nivå 6.
Projektet Plasa är ett samarbete med Trafikverket, DB Analytics, HaCon, SNCF och Thales med KTH som forskningsutförare. Plasa 2 startar i september 2018 och är en fortsättning på Plasa 1. I Plasa 2 tillkommer även Lunds Universitet som forskningsutförare.