Järnvägsförbindelse till Vasa flygplats utreds

Vasa flygplats har över 130 charterflyg om året, med stigande tendens. Utöver reguljärflygen går det två charterflyg i veckan till Kanarieöarna från Vasa i vinter och två–tre flyg i veckan till Turkiet i vår. Då och då går det också flyg till Chania, Rhodos, Mallorca och den nya destinationen Zadar i Kroatien. Foto: Finavia

Flera parter skulle gagnas av en järnvägsförbindelse till Vasa flygplats i Finland, det anser Österbottens förbunds landskapsstyrelse. 

Landskapsstyrelsen vill att man utreder järnvägsförbindelsen på både lokal och regional nivå.

Järnvägsbanan kunde byggas ut från den förbindelsebana som går mellan Vasa och Seinäjoki, anser landskapsstyrelsen. Banan skulle gå via industri- och logistikområdet till Vasa flygplats och vidare till Vasa hamn.

Landskapsstyrelsen anser också i sitt utlåtande till delgeneralplanerna för området där en batterifabrik kunde anläggas, att en järnvägsbana skulle ge stora fördelar för person- och frakttrafiken i Vasaregionen.