- Jag ser fram emot InnoTrans 2018: En intervju med STUVAs VD, Roland Leucker.

- Det blir intressant på årets Innotrans, säger Dr.-Ing. Roland Leucker, som är VD för Forskningsförbundet för tunnel- och transportanläggningar, STUVA och verkställande direktör för den tyska tunnelkommittén DAUB. Han studerade och tog civilingenjörexamen 1990 vid Aachen University of Technology. Foto: STUVA

Inför internationella järnvägsindustrins stora Innotrans-mässa i Berlin, som äger rum mellan 19 och 23 september, talade Global Railway Review med Roland Leucker, VD för Forskningsförbundet för tunnel- och transportanläggningar, STUVA om organisationens engagemang i evenemanget och om det tunnelforum som STUVA kommer att organisera.

- Vad är du mest intresserad av att få se på InnoTrans 2018?

- På grund av det faktum att STUVA är den ledande tyska forskningsorganisationen för tunnel- och transportanläggningar består av våra huvudintressen av tunnelbaneteman, som exempelvis "Tunnel Construction", "Railway Infrastructure" och "Public Transport". Utbyte av information mellan de andra sektorerna är självfallet också av stor betydelse och InnoTrans ger ett utmärkt tillfälle för detta.

- Vad är den främsta anledningen för att du deltar i årets evenemang?

- Som under tidigare år är STUVA återigen en partner till InnoTrans Convention-del på mässan och organiserar tunnelforumet. I år har vi egentligen två forum. Det första äger rum onsdagen den 19 september, mellan 14:00 och 16:00  CityCube- byggnaden i Messe Berlin (nivå 3, M8) och vi kommer att diskutera ämnet, "Långsiktiga mål för tunnelbanor: Investeringsstrategier för byggande och renovering".

- Samtidigt och på samma plats torsdagen den 20 september följer vi upp ämnet "Nuvarande utmaningar angående tunneloperationer”. I varje forum kommer fyra kända branschexperter att ge sina synpunkter på dessa teman och svara på publikens frågor.

- Vad kommer att vara huvudinnehållet i forumet om "investeringsstrategier"?

- En modern, högpresterande transportinfrastruktur är en av nycklarna när man vill säkerställa ett lands långsiktiga konkurrenskraft och bidra väsentligt till höjd livskvalitet. Prognoser förutsäger att rörligheten fortsätter att öka i framtiden. Därför har den tyska regeringen, i med lanseringen av dess senaste federala transportplan, avsatt cirka 270 miljarder euro fram till 2030 för underhåll och nya transportinfrastrukturprojekt.

- Forumet granskar också vilken inverkan som genomförandet av transportplanen har på tunnelbyggandet och de långsiktiga utmaningar som ligger framåt. Investeringar i transportinfrastruktur måste ske i områden där människor och industri drar mest nytta av sådana finansiella satsningar. Vilka är de faktiska planerna bakom dessa belopp? Vad måste vi göra för att kunna fortsätta att förfoga över de nuvarande höga standarderna när det gäller företagsplatsens infrastruktur?

- Och vad kommer forumet för "nuvarande utmaningar" att handla om?

- Det krävs kontinuerligt underhåll och adaptiv nätverkstillväxt för att upprätthålla högpresterande kapacitet för transportnät. Därför har den tyska regeringen till exempel, med införandet av sin senaste federala transportplan, avsatt cirka 270 miljarder euro fram till 2030 för transportinfrastruktur, inklusive underhåll och konstruktion av tunnlar, som är flaskhalsarna i transportsystemet.

- Forumet undersöker huruvida de kortsiktigt planerade, nuvarande personalnivåerna och befintliga strukturerna kan klara av de existerande utmaningarna. Vi måste analysera den nuvarande situationen när det gäller planering, drift och konstruktion av tunnlar och klargöra vad som kan göras för att hjälpa den federala regeringens injektion av medel för att uppnå optimal framgång?

- Finns det risk att otillräckliga möjligheter att utnyttja och genomföra de nödvändiga åtgärderna kan leda till de olika initiativens kollaps. Diskussionen kommer att fokusera på möjliga lösningar och vilka tillvägagångssätt som bör följas. Bör nya metoder införas för att effektivisera komplicerade godkännandeprocedurer?

- Vilka råd skulle du ge för de som för första gången deltar i InnoTrans- mässan?

- Förutom mässan, som naturligtvis är mål för branschens stora intresse, ger InnoTrans ett utmärkt tillfälle att inhämta fördjupad kunskap om ämnen som är viktiga för framtiden. Därför är min personliga rekommendation att förbereda besöket noggrant i förväg; att bestämma vilka monter man ska besöka och överväga att besöka åtminstone ett forum-arrangemang. Jag ser fram emot att träffa er på ett tunnelforum!

- Hur tror du att InnoTrans kommer att se ut om 10 år?

- InnoTrans har redan nått en enorm storlek; det är svårt att föreställa sig att dess omfång kan ökas ytterligare. Jag känner dock organisatörerna personligen och jag litar på att de kommer att vara i stånd att förbättra InnoTrans även i framtiden.

Källa: Global Railway Review