Positivt mottagande av järnvägsförbindelse Oslo Stockholm

Behov av att utreda frågan för att komma vidare i processen

Förslaget Oslo-Sthlm 2.55 presenterades när norska och svenska regeringsrepresentanter möttes i Oslo under onsdagen. Det var Mattias Landgren (statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth) och Anders Werp (statssekreterare hos samferdselsminister Ketil Solvik Olsen) som gemensamt avsatt tid för att ta del av det arbete som Oslo-Sthlm 2.55 bedrivit under det senaste året.  

Förslaget mottogs positivt och företrädarna för den svenska och den norska regeringen meddelade att man följt projektet med intresse under den senaste tiden. Just nu finns ett engagemang för att förbättra förbindelsen på båda sidor gränsen – något som är avgörande för att järnvägen ska bli verklighet.

Det Business Case som Oslo-Sthlm 2.55 överlämnade innehåller förslag för hur restiden mellan huvudstäderna kan kortas till under tre timmar, hur järnvägen kan byggas minst tio år snabbare och hur det är möjligt att finansiera stora delar av projektet utan att belasta ländernas statsbudgetar. Mot bakgrund av att det görs många stora investeringar i infrastruktur i både Sverige och Norge finns ett gemensamt intresse för att hitta nya lösningar för att finansiera järnvägen mellan länderna.

Business Caset har tagits fram tillsammans med ett tjugotal stora europeiska bolag. Bland dessa finns tågoperatörer, byggföretag och bolag inom den finansiella sektorn. Ett stort antal bolag har också skrivit avsiktsförklaringar med Oslo-Sthlm 2.55 för att verifiera sitt engagemang i projektet. 

Både den svenska och den norska regeringen ansåg att det var ett väl genomarbetat underlag som både visar på lösningar men också på den stora potential som finns i att förbättra förbindelsen. Oslo-Sthlm 2.55 framförde att det nu finns ett behov av att regeringarna ger ett uppdrag att gemensamt utreda frågan vidare för att komma vidare i processen.