Southeastern utarbetade handlingsplan för att förebygga farliga incidenter på järnvägen

Brittisk snöstorm den 2 mars i Lewisham kunde ha lett till ödesdigra följder. Foto: Southeastern

Brittiska infrastruktur-, nätverks- och järnvägsföretaget Southeastern har utarbetat en handlingsplan som går ut på att genomföra förbättringar både ifråga om järnvägsinfrastruktur och upparbetning av kritiska händelser. Syftet är att förhindra en upprepning av sådana incidenter som den, som ägde rum den 2 mars 2018 i sydöstra London, när nio tåg körde fast i snö och is runtom staden Lewisham.

Passagerarna blev fastsittande i timmar och till slut evakuerade de sig själv under farliga omständigheter längs elektrifierade spår, klivande över en tredje räls, som är direkt strömförande och dödlig.  

Passagerare övergav fem av tågen på grund av problem, inklusive brist på kommunikation, uppvärmning och toaletter. Inga skador rapporterades dock. Network Rail och Rail Accident Investigation Branch utförde undersökningar om händelsen.

Network Rail överlägger nu att förse flera nyckelplatser och -komponenter med uppvärmningsfunktion, trots att dessa inte har benägenhet att frysa ned. Dessutom kommer en rad effektivare åtgärder genomföras för att hindra isbildning i snöröjningståg.

Tågföretaget prövar också införande av tekniska förändringar för att förlänga tågens batterilivslängd så att kommunikationssystem och belysning ska kunna fungera längre.

När det gäller förändringar i incidenthantering, arbetar Network Rail och Southeastern tillsammans med ett team av specialkonsulter för planering och förberedelser för svåra väderförhållanden, bland annat genom att granska de kriterier som behövs för att bestämma om tågen kan färdas eller inte.

Rekommendation

Network Rail och Southeastern offentliggjorde sin handlingsplan efter att en oberoende utredning av händelsen den 2 mars hade publicerats.

Southwood Rail Consulting och Arthur D Little rapporten gör flera rekommendationer, till exempel om nödvändigheten att vidta åtgärder i syfte att förhindra isbildning på ledarskenan, inklusive ytterligare eller effektivare uppvärmning av ledarskenor och montering av befintligt rullande materie med skrapor och uppvärmda "skor" för att kunna hålla ledarskenan fri från is.

Själv-evakuering

För att förhindra passagerarnas självutrymning måste NR och Southeastern förbättra kommunikationen mellan järnvägspersonalen och passagerarna, som ska informeras om förväntade förseningen och behovet av att stanna kvar på tåget. De elektriska tidtabellerna ska visa den tid som varje tåg har stått stilla, vilket kan stödja ett effektivt beslutsfattande.

När det gäller förebyggande åtgärder och hantering av farliga incidenter kan järnvägspersonal i kontroll- och signalfunktioner använda befintliga styr- och signalsystem och arbeta med tågförare för att snabbt identifiera tåg som rör sig ovanligt långsamt eller har stannat helt.

Dessutom kan tågförarna arbeta med järnvägspersonal i kontroll- och signaleringsfunktioner för att kunna sätta in ytterligare resurser, till exempel mobiloperatörer, som sedan inkallas snabbt till olycksplatsen.

Källa: RailTech