Århus förlängde två spårvagnslinjer

Spårvagn vid Århus centralstation. Foto: Wikimedia, kredit Smiley.toerist

Efter en månad av intensiva tester, gav Danmarks transport-, bygg- och bostadsdepartement den 24 augusti ett slutgiltigt godkännande för öppnandet av snabbspårvägen Aarhus Letbane till Lisbjergskolen och Odder i staden Århus.

Passagerartrafiken började dagen efter godkännandet på den 3,5 km långa norra sträckan av Linje 2 från Skejby Universitetssjukhus till Lisbjergskolen och längs den 27 km långa södra delen från Århus centralstation till Odder, som fungerar som spårvagnslinje.

Trafiken mellan Odder och Lisbjergskolen ökas så småningom till kärnlinjens turtäthet, som råder mellan Aarhus Central och Skejby. Denna sträcka öppnades i december 2017. Linjen till Odder är stort sett ett singelspår, medan linjen Skejby - Lisbjergskolen är dubbelspårig.

Till Odder används Stadlers Tango LRV, medan spårvagnar av typ Stadler Variobahn kör på linjens centrala del.

Snabbspårvägens första del (Aarhus H – Universitetshospitalet) öppnades 21 december 2017, medan resten beräknas vara i drift 2018. Sträckan på den befintliga Grenåbanen mellan Aarhus centralstation (hovedbanegården) och Nørreport har blivit utbyggd till dubbelspår, då den tidigare bara hade ett spår. 

Det har vidare byggts ett dubbelspår genom norra Århus från Nørreport via Skejby till Lystrups station på Grenåbanen. Sedan har också ett enkelspår byggts från Lisbjerg Bygade (norr om Skejby) till Lisbjergskolen. Genom att kombinera spårväg och järnväg skapas en dubbelspårväg.

Järnvägarna ska elektrifieras i sin helhet. Det var planer på att låta spårvagnarna ha både dieseldrift (på järnvägarna) och eldrift (på spårvägen), men nu kommer vanliga elspårvagnar att användas. På längre sikt finns planer på ytterligare sträckor inom Århus och i den omgivande regionen Midtjylland.

Det har funnits spårväg förr i Århus: 1884-95 den normalspåriga Århus hästspårväg, samt 1904-71 den meterspåriga Århus spårväg. Odder- och Grenåbanorna har förr separat trafik, men 2012–2016 gemensam trafik med nya dieselmotorvagnar, under namnet Aarhus Nærbane. De stängdes av 2016 för att byggas om till Aarhus Letbane.

Källa: IRJ