Karlsruhes kollektivtrafikföretag VBK invigde en ny spårvagnslinje

Förlängningen av Karlsruhes spårvagnslinje 2 till Knielingen-Nord är det första stora spårvagnsprojektet i området sedan byggandet av järnvägssträckan Südostbahn för nästan tio år sedan. Foto: VBK

Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) öppnade nyligen en ny spårvagnslinje till stadsdelen Knielingen-Nord.

- Det här är en viktig dag för Karlsruhes äldsta stadsdel. Genom järnvägslinjens förlängning från Lasallestrasse till Knielingen-Nord kommer denna stadsdel att anslutas till Karlsruhes miljövänliga bannät. För Knielingens del med stadsdelens tunga pendeltrafik hoppas vi att denna nya spårväg kommer att avsevärt minska trafikbelastningen i staden, förklarade Karlsruhes borgmästare Frank Mentrup i sitt tal vid invigningen.

I talet hänvisade Mentrup också till järnvägsprojektets händelserika historia, som inleddes redan på 1980-talet.

Under den cirka 20 månader långa byggperioden byggde VBK fyra nya barriärfria hållplatser längs den nya järnvägslinjen med en total längd på 1,6 kilometer: Sudetenstraße, Pionierstraße, Egon-Eiermann-Allee och Knielingen-Nord.

Den totala investeringen för den nya linjen ligger på 14 miljoner euro. Byggprojektet finansieras av delstaten Baden-Württemberg med 6,1 miljoner euro enligt lagen om statlig transportfinansiering (LGVFG).

Arbetet åtföljdes av omfattande byggåtgärder som utfördes av det kommunala anläggningskontoret och företaget Karlsruhes kommunarbeten, som i sin tur preparerade gatuytan och förnyade leveransinfrastrukturen för invånarna längs den nya spårvagnssträckan.