Krav på kriskommission för tågen i Sydsverige

Tåg vid Helsingborgs resecentrum Knutpunkten. Foto: Christer Wiik

Alliansen i Region Skåne väckte tidigare i år  ett initiativ om de akuta tågkaoset. Region Skåne har nu fått stöd från den styrande minoriteten och det finns ett förslag som når en bred enighet. Även om regionledningen inte ville gå lika långt som vi så tycker vi enigheten är bra. Regionen kommer att kräva att staten tar ansvaret och skapar en kriskommission för problemen med järnvägstrafik.

De senaste åren har skåningarna fått uppleva ett tågkaos som inte är värdigt en region som Skåne med höga ambitioner om tillväxt, flexiblare arbetsmarknad och bättre miljö. Försenade, inställda och till och med evakuerade tåg har mer eller mindre blivit vardag för de skånska resenärerna.

Människor som arbetspendlar blir försenade om de alls kommer fram. Det kommer leda till att fler tar bilen vilket belastar våra vägar ännu mera. Framtidens arbetskraft hindras när studenter inte kommer fram till sina lektioner. Attraktiviteten för Skåne och andra regioner minskar, affärsresenärerna stannar i Köpenhamn eller Stockholm.