It-kostnader på Trafikverket skenar

Arkivbild

Det är Riksrevisionsverket som kritiserar Trafikverket för dålig budgetkontroll. Orsaken är att Sverige ska gå med i ERMTS med tanken att underlätta gränsöverskridande järnvägstransporter. I en rapport konstaterar Riksrevisionsverket att utvecklingskostnaderna nästan tredubblats sedan 2010. Man flaggar även för att det finns risk för att kostnaderna kommer att öka ännu mer i framtiden.

De totala kostnaderna för det nya signalsystemet uppskattas till cirka 30 miljarder kronor. Vad Riksrevisionen främst slår ner på i sin rapport är utvecklingen av den svenska versionen av ERTMS, vars uppskattade kostnad var 1,2 miljarder kronor. Men eftersom Trafikverket kraftigt underskattat utvecklingskostnaderna ser det ut att bli betydligt dyrare. En annan orsak til fördyringen är att EU hela tiden kommer med nya specifikationer till systemet som då måste integreras i det svenska EMRTS.