Säkerhetshöjande åtgärder för järnvägen i Mellerud

Foto: Melleruds kommun

Säkerhetshöjande åtgärder för nästan en miljon kronor ska utföras längs järnvägsspåret i Dalskog och Erikstad. Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott i Mellerud, enligt TTELA.

Avtalet gäller uppförande av staket på en sida av järnvägen genom Erikstad samhälle och Dalskog samhälle.
Syftet med åtgärderna är att hindra obehöriga från att vistas inom spårområdet, öka trafiksäkerheten och minska risken för allvarliga olyckor.

Pengarna, 930 000 kronor, föreslås tas genom att utöka driftsbudgeten för 2018.
Ärendet ska även upp till kommunstyrelsen för behandling.