Intensivt underhållsarbete på Getingmidjan klart

Foto: Trafikverket

Sedan 25 juni har Getingmidjan, järnvägssträckan mellan Stockholms central och Stockholm södra, varit avstängd på grund av renovering. Efter en sommar med intensivt arbete börjar tågen söderifrån att trafikera järnvägen och ett av Trafikverkets viktigaste projekt.

Under sommaren har vi framförallt förstärkt berg i Södertunneln och broar men även en mängd andra arbeten på sträckan mellan Stockholms central och Stockholm södra. Det är väldigt många personer som under tidspress ska utföra ett arbete tillsammans med människor som de kanske inte arbetat med tidigare. Det är en stor utmaning som har fungerat bra.

– Arbetet har gått väldigt bra och vi har till och med lyckats bli klara tidigare än förväntat under natten till måndag. Det är mycket arbete som ska genomföras under en väldigt kort tid och arbetet har pågått dygnet runt hela sommaren. Som mest har vår entreprenör haft 450 personer i arbete, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

­ – Nu fortsätter renoveringen under hösten och vi kommer att arbeta både dag- och nattetid. Däremot kommer inte tågresenärer att drabbas av några avstängningar förrän en helg i höst samt under påsken 2019. Nästa sommar 2019 kommer vi bland annat att byta broöverbyggnader vilket. Det innebär att vi också byter spår, signaler, växlar och kontaktledningar. Hela Stockholm kommer då ha möjlighet att se ett unikt underhållsarbete i närbild, avslutas Kent Sahlman.