Ansvaret för järnvägsunderhåll flyttas till Trafikverket

Arkivbild

Utredningstiden förlängs

Regeringen vill ta nästa steg mot ett bättre fungerande järnvägsunderhåll. Erland Olauson ska därför kartlägga förutsättningarna för att flytta ansvaret för själva utförandet av basunderhållet från det statliga bolaget Infranord till Trafikverket.

Basunderhåll är den verksamhet som bedrivs för att säkerställa den dagliga driften, och är viktig för järnvägens punktlighet och robusthet. Den särskilde utredaren ska föreslå vilka åtgärder som behövs för att kunna genomföra en effektiv verksamhetsflytt till Trafikverket.

– Utredningen görs av regeringen och Trafikverket ska delta med underlag och expertkunskap, säger Pontus Gruhs som är strateg på Trafikverket.

Erland Olauson har tidigare arbetat som chefsjurist och avtalssekreterare vid LO. I samband med tillsättandet av Erland Olauson som särskild utredare förlängs uppdraget. Utredningen skulle enligt regeringens ursprungliga planer vara klar den 17 augusti 2018. Nu förlängs utredningstiden med ett år, till den 30 augusti 2019.