Infranord Academy firar fem år

Foto: Infranord

Hälften av underhållsarbetarna inom järnväg pensioneras inom 10 år

Nu firar Infranords egen akademi, Infranord Academy, 5 år. Akademin utgör navet i bolagets kompetensförsörjning och det pågår ständigt en kompetens-utväxling mellan Infranords lärare och de drygt 1 800 anställda.

Behovet av arbetskraft med järnvägskompetens växer i takt med pensionsavgångarna och ledtiden att bli yrkeserfaren är lång. För vissa yrken inom järnväg tar det 15 - 20 år från det att gymnasiestudier påbörjats tills man anses som yrkeserfaren att hantera ett alltmer komplicerat järnvägssystem med höga tekniska krav.

Idag är järnvägsyrket ett tekniskt komplext yrke med stort fokus på säkerhet.  Järnvägsbranschen i sin helhet hanterar projektering, infrastruktur, underhåll, fordon, person- och godstrafik och består av cirka 300 företag med sammanlagt 25 000 medarbetare. 89 procent av företagen är privatägda och branschen omsätter drygt 60 miljarder kronor. Behovet av kompetens ökar i takt med att allt fler går i pension. Prognosen talar för att drygt 50 procent av dagens järnvägskompetens kommer att pensioneras inom 10 år.

Inom Infranord pågår ständigt en kompetensutväxling mellan 60 engagerade lärare och drygt 1800 medarbetare. I genomsnitt genomförs 600 internutbildningstillfällen inom trafik-, el- och signalsäkerhet, både grund- och fortutbildningar per år. Därutöver utbildar Infranord Academy ytterligare 700 personer från drygt 200 underentreprenörbolag till Storstockholms Lokaltrafik, S:s, verksamhet.