Manchesters stadsfullmäktige godkände en "One station"-lösning

Stadsplanerarnas illustration över den framtida stationen Manchester Piccadilly SRF. För att rymma High Speed 2 -HS2- kommer en förlängning att kräva fyra plattformar och en 12,1 km extra sträcka varav 7 km genom en tunnel under södra Manchester. Linjen är planerad att vara klar år 2032. Kredit: Bennetts Associates

Manchesters strategiska återuppbyggnadsprojekt, Piccadilly Regeneration Framework (SRF) har godkänts av stadsfullmäktige efter ett offentligt rådslag.

Stadsbyggnadsprojektet handlar om utveckling och ombyggnad av ett 62 hektar stort område vid stationen Piccadilly Central.

Planerarna har satt ribban högt genom att satsa på ytterst ambitiöst mål med vissa osäkra finansiella konsekvenser.

Projektledningen förväntar sig att den ekonomiska tillväxtpotentialen som erbjuds av snabbtågsprojektet High Speed ​​2 (HS2) och Northern Powerhouse Rail (NPR) bör skapa en katalysator som omvandlar området runt Piccadilly Central till en modern plats som är tillräckligt representativ för en stor internationell stad.

Grundläggande för att uppnå detta är att Piccadilly-stationen ska utformas på rätt sätt så att den bildar ett slags ”gateway” till staden, som integrerar sig smidigt till den omgivande stadsbilden och som fullt kan anpassas till alla tänkbara transportsätt.

Förslagen till Manchester City Council (MCC) och Transport for Greater Manchester (TfGM) ska uppnå detta genom skapandet av en "One Station" -lösning som uppmuntrar alla berörda aktörer att samarbeta för att fullt ut integrera nationella, regionala och lokala transportsätt i en enda stor anläggning av jämförbar kvalitet till de som redan existerar i andra globala städer.

Den komplicerade omvandlingen av underutnyttjade och dåligt anslutna stadsdelar till en högkvalitativ plats som omfattar en serie "valfria distrikt" är en viktig grund varför staden godkände SRF- projektet. Därigenom tror man sig kunna styra planeringen, genomförandet och resultatet i rätt riktning.

 Nyckeln bakom strategin, säger Manchesters planerare, är att fokusera på att skapa en stadsdel runt Piccadilly-stationen, där gator, torg och parker prioriteras och där utvecklingen är balanserad på rätt sätt med omgivningens karaktär.

Källa: Global Railway Review