Trafikverket initierar ny teknik för järnvägsövergångar

Bild: Rejlers

Helt ny teknik: Automatic Level Crossing

Dagens reläteknik i befintliga järnvägsövergångar ska på sikt fasas ut och ersätts av helt ny teknik: Automatic Level Crossing, ALEX. Den nya tekniken innebär ett förändrat arbetssätt inom järnvägen. Trafikverket kommer att i ett första skede låta projektera 16 pilotanläggningar. Rejlers är en av fyra utvalda leverantörer som tillsammans med Trafikverket kommer att genomföra utvecklingsprojektet.

I Rejlers åtagande ingår att bistå kunden med samtliga spetskompetenser för framtagning av fyra pilotanläggningar. Berörda kompetensområden är bland annat planering, projektering, säkerhetsgranskning, byggplatsuppföljning och ibruktagning. I projektet ingår även att anpassa gällande regelverk och teknisk dokumentation för anläggningarna. 

– Det är ett strategiskt viktigt uppdrag där vår organisation kommer att vara i teknisk framkant, både erfarenhets- och utbildningsmässigt inför nästa skede av projektet när en utrullning av vägskydd i stor skala påbörjas, säger Soma Rostam, affärsledare på Rejlers Sverige.

Uppdraget är ett prestigeuppdrag för Rejlers och ett kvitto på den höga kompetensen inom järnvägsområdet. 

– Jag ser det som en stor möjlighet att bidra med både ny teknik och kompetenstillväxt inom branschen, säger Anneli Amft, divisionschef Infrastructure på Rejlers Sverige.