Rejlers projekterar temporär järnvägsstation i Sundbyberg

Trafikverket bygger fyrspår i Sundbyberg. Visionsbild: Trafikverket

Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en temporär järnvägsstation i Sundbyberg. Uppdraget är en del av projekt Mälarbanan, Trafikverkets satsning på att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. En järnvägstunnel planeras under centrala Sundbyberg för att ge plats för fler grönområden och promenadstråk i staden och den temporära järnvägsstationen blir viktig för att kunna upprätthålla trafik och service.

Projekteringen omfattar uppbyggnaden av en temporär järnvägsstation, för att uppfylla krav i samband med Trafikverkets utbyggnad av järnvägen, från två spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll. I projekteringen ingår att stationen är tillgänglig och i drift under tiden som järnvägstunneln i Sundbyberg uppförs. Rejlers uppdrag innefattar bland annat att ta fram program-, system-, och bygghandlingar samt ansvara för teknisk utredning och dokumentering. Uppdraget påbörjas omgående och beräknas vara slutfört 1 oktober 2023.

– Vi är glada över förtroendet från Trafikverket och ser fram emot att bidra till samhällsutvecklingen i Sundbyberg. Den temporära stationen gör det möjligt att upprätthålla en god infrastruktur även under utbyggnaden. Att uppdraget är tvärdisciplinärt gör det ännu roligare, säger Henrik Öhrnell och Jonas Holmstedt, divisionschefer för Infra respektive Buildings på Rejlers.