Rejlers tar nytt kontrakt av Bane NOR

Rejlers ska dokumentera högspänningsanläggningar på järnvägarna i östra Norge. Foto: Rejlers

Rejlers har fått i uppdrag att dokumentera högspänningsanläggningar på järnvägarna i östra Norge, som ett led i Bane NORs arbete att framtidssäkra järnvägsnätet. Uppdraget omfattar Gjøviksbanan, Østfoldbanan, samt delar av Kongsvingerbanan, en sträcka på över 500 kilometer sammanlagt.

Arbetet med att dokumentera anläggningarna är viktigt för Bane NOR, både för att säkerställa att gällande föreskrifter efterlevs och då det bidrar till ökad driftsäkerhet och färre fel.

Rejlers förvärvade KANtech, ett konsultföretag inom järnvägsteknik, för drygt ett år sedan. Förstärkningen inom infrastruktur i Norge har resulterat i att företaget nu tagit hem flera stora järnvägsprojekt i Norge.

– KANtechs kompetens inom norska järnvägar, i kombination med vår svenska expertis inom infrastruktur, har gett oss många spännande uppdrag inom järnvägssektorn, säger Petter Arnesen, vd Rejlers Norge.

Uppdraget i östra Norge vanns genom ett befintligt ramavtal med Bane NOR och arbetet sträcker sig över ett år.