Helsingfors Metro utrustas med styrsystemet CATO C-DAS

Kampens metrostation i Helsingfors. Foto: Wikipedia, kredit: Kallerna

Helsingfors kommunala kollektivtrafikbolag (HKL) har tilldelat Transrail, Sverige och Welado, Finland, ett kontrakt för installering av ett Connected Driver Advisory System (C-DAS) för stadens tunnelbanenät.

HKL strävar efter att minska Metronnätets energiförbrukning med mellan 15-25 procent och öka dess kapacitet med hjälp av CATO C-DAS-systemet, som har utvecklats av Transrail. Elförbrukningen förväntas stiga ytterligare efter slutförandet av västmetrons andra del och genom ökad trafik.

Projektet beräknas vara klart i oktober.

C-DAS-system ger en direkt koppling mellan förarsystemets styrsystem på tåget och trafikledningssystemet (TMS). TMS fastställer tidskrav med avseende på schemaläggning och efterlevnad av tidtabellen, medan DAS definierar den optimala körstilen inom tidskravens gränser. Schemaläggning, routing och uppdatering av hastighetsbegränsningar meddelas automatiskt till tåget i realtid.