Citybanans rulltrappor utgör fara för personskador

Foto: Pixabay

Kostar minst 187 miljoner kronor att åtgärda

 

När Trafikverket upphandlade Citybanans rulltrappor gjorde myndigheten flera avsteg från trafikförvaltningens krav enligt en utvärdering från Sweco. Om detta rapporterar DN.

Rulltrapporna i Citybanan har haft stora problem. Under våren gjordes över 5 400 felanmälningar om rulltrapporna på Odenplan och Stockholm City, och i sommar har stationen fått hållas stängd i två veckor efter att en rulltrappa skenat.

I en rapport från konsultbolaget Sweco beställd av trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting listas flera allvarliga fel med rulltrapporna. Detta till följd av att Trafikverket frångick flera av trafikförvaltningens krav i genomförandeavtalet när trapporna skulle upphandlas.