Röjer oexploderad ammunition för Norrbotniabanan

Foto: Trafikverket

Under våren och sommaren har ett danskt minröjningsföretag, Damasec APS, haft i uppdrag att söka efter oexploderad ammunition, OXA , på I20-området i Umeå.

Företaget har ytsökt stora områden och gjort dataloggningar av möjliga OXA indikationer inför de fortsatta geoteknisk provtagningsarbeten och entreprenaderna för Norrbotniabanan. Det är ett omfattande arbete som skett i samarbete med svenska EnvyTech Solution.

– Området har under lång tid använts av Försvarsmakten så därför är det oerhört viktigt av arbetsmiljöskäl att vi inför bygget av Norrbotniabanan säkerställer att det inte finns kvar oexploderad ammunition, säger Marie Eriksson, projektledare Trafikverket.