Skriande kompetensbrist på järnvägstekniker

Foto: Pixabay

Järnvägsbranschen lider av en skriande kompetensbrist som kommer medföra stora samhällsproblem när planerade projekt ställs in på grund avsaknad av kompetens”, skriver sju företrädare för järnvägstrafik, byggindustri och näringsliv i ett debattinlägg på svt nyheter.

Situationen är kritisk. För få söker sig till järnvägsyrkena. Dagens järnvägsanställda är traditionellt skolade och ofta illa förberedda för digitaliseringen som i snabb takt präglar alla delar av samhället. Mätning och övervakning av järnvägsteknik, nya analysmetoder, rapporteringssystem och digitaliserade arbetsflöden är några exempel på hur underhållet nu håller på att effektiviseras.

Ansvaret för att kompetensförsörja järnvägen ligger idag på underhållsföretagen. Järnvägsutbildarna saknar ett gemensamt certifieringssystem och det finns ingen gemensam budget eller enad strategi för att marknadsföra järnvägsjobben.

Oavsett hur organiseringen av järnvägsunderhåll ser ut kommer staten fortsatt att äga ansvaret för infrastrukturen. Därför bör staten, Trafikverket, ta ansvar för kompetensförsörjningen, menar debattörerna.