Landstinget fryser betalning till Trafikverket efter haveri med rulltrappor

Foto: Trafikverket

Sedan Citybanan öppnades förra våren har det visat sig att den har en mängd fel och brister. Från landstingets sida kan man inte acceptera att stockholmarna inte fått den kollektivtrafik de har rätt till. Därför fryser Landstinget nu betalningar till Trafikverket på över 180 miljoner kronor. Det skriver företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting.

Det är Trafikverket som ansvarat för både byggnationen av City och Odenplan samt upphandling och besiktning av de rulltrappor som nu står stilla i avvaktan på reparation. Det gör också att Landstinget ifrågasätter Trafikverkets rutiner när det gäller kontroll av gjorda upphandlingar. I väntan på att regeringen agerar kommer Alliansen att helt frysa återstående betalningar för Citybanan till staten. Totalt handlar det om över 180 miljoner kronor.