Station Stockholm City öppnar åter för trafik

Foto: Trafikverket

Pendeltågsstationerna Stockholm City och Odenplan stängdes på grund av säkerhetsproblem med rulltrapporna. Station Odenplan kunde öppna igen 16 juli och station Stockholm City öppnas fredag 27 juli.

Citybanans två nya stationer stängdes av den 13 juli på grund av säkerhetsproblem med stationernas rulltrappor. Måndag 16 juli öppnade Stockholm Odenplan igen, efter att man gått igenom alla rulltrappor. Stockholm City är dock fortsatt stängd. SL meddelar att stationen öppnas igen fredag 27 juli klockan 04.00.

För ett par veckor sedan skedde ett antal tillbud, som i sin tur har lett till akuta kontroller av de 70-tal rulltrappor som finns på stationerna. Trafikverket har varit behjälpliga i behjälpliga i arbetet och har en löpande dialog med SL och OTIS som är ansvariga för att åtgärda det som inträffat.

En första analys visar på rostangrepp och förslitningsskador i rulltrappornas växlar, som därför måste bytas. Normalt förväntas dessa växlar och den slutna enhet som omger dem hålla hela rulltrappans livslängd. Av utrymningsskäl får stationerna inte användas utan rulltrappor.