Israels första elektriskt drivna tåg anlände till Jerusalem

Tåget färdades på den elektrifierade stäckan mellan Latrun och Jerusalem Navon. Foto: Israel Railways

Israels första elektriskt drivna testtåg körde längs landets A1-linje mellan Tel Aviv och Jerusalem. Körprovet genomfördes på den sista delen av den 57 kilometer långa nya sträckan och slutade vid stationen Jerusalem Navon (tidigare Hauma).

Tåget färdades på sektionen mellan Latrun och Jerusalem Navon, där elektrifieringen nu är klar. Men flera delar av A1-länken måste fortfarande elektrifieras och förseningar kan äventyra öppnandet av linjen den 23 september. Öppningsdatumet hotas också av en nyligen deklarerad arbetskonflikt och slutförandet av de slutliga säkerhetsprov, som görs av järnvägsinspektionen TÜV SÜD, Tyskland.

Mellan stationerna Tel Aviv Hahagana och Jerusalem Navon väntar restiden bli 28 minuter, vilket är ungefär en timme snabbare än på den befintlig gamla linjen till stationen Jerusalem Malha.