Nya metoder för järnvägens utsatta kontaktledningar

Foto: Pixabay

Trafikverket initierar innovationsupphandling

I en internationell undersökning visade det sig att inget land inspekterar och mäter bärlinor för att se om de är slitna, utan de byts när man upptäcker brister eller när de går sönder – vilket orsakar akut underhåll.

I en innovationsupphandling försöker Trafikverket att få kontroll på de så kallade bärlinorna – de trådar som håller upp kontaktledningen på järnvägen. Kontaktledningar inspekteras och mäts med en uppåtriktad kamera, men bärlinan som sitter ovanför kontakttråden kan inte nås med samma metod. Trafikverket initierade till en tidig dialog med marknaden och bjöd in till samtal. Vitt skilda förslag kom in, även från aktörer utanför järnvägsbranschen.

– Två företag erbjöd intressanta metoder och får nu demonstrera dessa i oktober, säger Pontus Gruhs, ansvarig för innovationsupphandlingen. Trafikverket står för delar av testerna, bland annat genom att hänga upp en defekt bärlina på tre kilometer av Dalabanan för att se om metoderna upptäcker dem. Den ena är drönarbaserad, och den andra använder mättåg med extra teknik.

Innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp som innebär att genom upphandling möjliggöra och stimulera utveckling, nytänkande och innovationer. Som en av landets största offentliga beställare använder Trafikverket sin beställarroll för att initiera, introducera och införa nya lösningar som ger ökat värde för skattepengarna, hållbart byggande, bättre tillgänglighet och goda miljöeffekter.

I nästa steg hoppas Trafikverket att kunna gå ut med en konventionell mätupphandling, där den som kan mäta med en viss periodicitet och minst en viss träffsäkerhet till lägsta kostnad får kontraktet. Det kan bli flera kontrakt i landet.