Fortsatta säkerhetsproblem med SL:s rulltrappor

Foto: Pixabay

Odenplan åter öppen – Stockholm City fortsatt stängd

Pendeltågstationen Stockholm Odenplan har öppnat igen. Däremot är Stockholm city fortfarande stängd. Citybanans två nya stationer stängdes av den 13 juli på grund av säkerhetsproblem med stationernas rulltrappor.

De senaste dagarna har ett antal tillbud skett, som i sin tur har lett till akuta kontroller av de 70-tal rulltrappor som finns på stationerna. Trafikverket är behjälpliga i arbetet och har en löpande dialog med SL och OTIS (rulltrappsleverantören) som är ansvariga för att åtgärda det som inträffat.

– Vi är oerhört bekymrade och förvånade över dessa ovanliga brister som uppkommit. Leverantören av rulltrapporna, OTIS, är en av världens största. Omfattande och rigorösa säkerhetskrav ställdes i upphandlingen. Vi kommer nu att hjälpa SL på alla sätt vi kan och arbeta tillsammans för att lösa den uppkomna situationen, sa Pär Gustafsson, tillförordnad presschef på Trafikverket under fredagen.

En första analys visar på rostangrepp och förslitningsskador i rulltrappornas växlar, som därför måste bytas. Normalt förväntas dessa växlar och den slutna enhet som omger dem hålla hela rulltrappans livslängd. Av utrymningsskäl får stationerna inte användas utan rulltrappor.

Under måndagsmorgonen, den 16 juli, öppnade Stockholm Odenplan igen, efter att man gått igenom alla rulltrappor. Tre av de rulltrappor som har inspekterats på Odenplan behöver repareras men övriga rulltrappor är säkra att åka med. Därför kunde SL åter öppna stationen. 

Stockholm city är dock fortsatt stängd, tills vidare. Just nu går det inte att säga när stationen kan öppna igen.