Warszawa väst blir integrerad transportterminal

Karta: Google

Omfattande infrastrukturprojekt

Polska Infrastrukturministeriet och Tramwaje Warszawskie har tecknat ett kontrakt för modernisering av Warszawas västliga järnvägsstation. Moderniseringen innebär att stationen omvandlas till en integrerad transportterminal. Utformningen av stationens rekonstruktion, värderad till 2,5 miljoner euro eller 11 miljoner Zloty, kommer att genomföras av Torprojekt och ska vara färdigställd under första halvåret 2019. Hela projektet, samfinansierat av EU inom Operationsprogrammet Infrastruktur och Miljö, kommer att slutföras år 2022.

Det gemensamma projektet omfattar byggandet av en tunnelbanestation och en ny tunnel under stationen. Stationen kommer att vara en av de viktigaste knutpunkterna för den nya spårvägslinjen från Wola till Wilanów.

– Återuppbyggnaden av Warszawa väst kommer att skapa ett integrerat kollektivtrafiksystem där järnvägen kommer att ha huvudrollen. Det är ett av de viktiga målen i det nationella järnvägsprogrammet, som ska underlätta transporter, särskilt i städernas noder. En sådan lösning innefattar bland annat Warszawa, Krakow, Wałbrzych, Lodz och Gorzów Wielkopolski, säger Andrzej Bittel, sekreterare på infrastrukturministeriet.