Tåg på nya spår ska lyfta Mälardalen

Foto: Trafikverket

Tack vare Citybanan är det nu möjligt att köra fler tåg till och från Stockholm. Dessutom har landsting och regioner i östra Svealand bildat bolaget Mälardalstrafik, köpt in 33 nya regionaltåg för att bidra till fler tågavgångar och ökad punktlighet. Tågen, som nyligen visades upp på Stockholms centralstation, kallas Mälartåg och börjar rulla under 2019. Ett mål är att köra halvtimmestrafik till/från Stockholm morgon och kväll.

Tågen är tillverkade av Stadler i Schweiz och är tvåvåningståg av DOSTO-modell. Varje tåg kommer att ha över 330 sittplatser med stolar av hög komfort. Alla platserna har wifi, arbetsbord med läslampor och eluttag. Det blir också plats för sex cyklar på varje tåg.

Trafikverket har skapat förutsättningar för halvtimmestrafik genom fyra stora projekt. De är i högsta grad är en framgångsfaktor för Mälartågen: Citybanan, Getingmidjan, Mälarbanan och Svealandsbanan. Samverkan mellan Mälardalstrafik och Trafikverket är avgörande för att kunna utveckla tillgängligheten i östra Svealand på ett hållbart sätt. Med en bättre kommunikation skapas förutsättningar för expansion och utveckling av hela regionen.