Vännäs stationsområde upprustas

Foto: Trafikverket

Upprustningen av Vännäs stationsområde har påbörjats. Arbetet innebär bland annat höjning av mellanplattformen, tillgänglighets- och jämlikhetsanpassningar, samt renovering av plattformstaket. Alla markarbeten beräknas bli klara under hösten 2018 och plattformstaket under nästa år.

Plattformarna i Vännäs har ursprungligen varit låga då de tidigare var anpassade till SJ:s nattåg som inte längre stannar på stationen. Plattformens låga höjd innebär att klivet från pendeltågen ner till plattformen är högt, därför höjdes sidoplattformen mot stationshuset 2015. Nu kommer även mellanplattformen att höjas. Stora delar av stationsområdet ska funktionsanpassas enligt konceptet "Stationer för alla" för att ge ökad tillgänglighet och jämlikhet. Trafikverket arbetar ständigt för att öka tillgängligheten och skapa en jämlik miljö för alla. Fram till 2021 ska projektet "Stationer för alla" anpassa 150 stationer i Sverige efter beslutade åtgärder.

Vid mitten av 1920-talet byggdes en ny plattform med ett fristående tak vid Vännäs station. Stationshuset är förklarat som ett byggnadsminne sedan 1986. Plattformstaket som står på mellanplattformen innefattas dock inte av byggnadsminnet, men det är bedömt som en del i kulturmiljön. En byggnadsantikvarisk utredning resulterade i ett beslut om att plattformstaket ska restaureras för att behålla den kulturhistoriska järnvägsmiljön som Vännäs stationsområde innebär.

Taket kommer under sommaren 2018 att demonteras i samband med plattformshöjningen så att det kan restaureras på bästa sätt för att sedan återmonteras. Hösten 2018 planeras alla markarbeten bli färdiga och plattformstaket återmonteras hösten 2019.