VR ger upp sina äldre lokaltågslinjer inför avregleringen

VR-tåg på stationen i Helsingfors. Foto: Markku Björkman

Den finländska regeringens planer på att spjälka upp järnvägsbolaget VR avancerar. En del av persontrafiken i södra Finland ska kunna skötas av andra bolag än VR från och med år 2022. Inför reformen avstår VR från sina äldre lokaltåg.

Avsikten med regeringens reform är att skapa förutsättningar för mera tågtrafik till lägre kostnader. Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner uppger att flera hugade bolag redan hört av sig.

VR och trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på tisdag att man nu är överens om hur reformen går vidare. Reformen innebär att VR går miste om sin ensamrätt inom persontrafiken.

Tanken är att sänka tröskeln för nya operatörer som vill komma in på den finländska marknaden, men som inte vill eller kan investera i egna lok och vagnar från början.

- Det här har varit en lång process som väckt mycket oro inom bolaget och nu vet vi hur det hela kommer att fortlöpa. Jag tycker vi har nått en bra lösning för alla parter, säger VR:s verkställande direktör Rolf Jansson, till Svenska Yle.

Reformen bygger på att VR:s tågmateriel, lok och vagnar flyttas över till ett nytt statsägt bolag, som sedan hyr ut materielen till olika operatörer genom en serie anbudstävlingar, förklarar Svenska Yle.

De första rutterna som öppnas för konkurrens är regionaltrafiken Helsingfors-Riihimäki-Tammerfors, Riihimäki-Lahtis och Helsingfors-Lahtis-Kouvola-Kotka. För det ändamålet avstår VR från sina äldre Sm2- och Sm4-lokaltåg, som flyttas över till det nya materielbolaget.

De här omställningarna berör inte huvudstadsregionens lokaltrafik, som ska öppnas för konkurrens genom en skild anbudstävling från och med år 2021.

Tanken är att persontrafiken i hela landet ska vara öppen för konkurrens år 2026. En tanke som inte verkar oroa VR:s ledning, skriver Svenska Yle.

- Jag ser mycket positivt på VR-koncernens möjligheter att konkurrera. Vi har haft tillväxt i antalet passagerare och vi får mycket positiv feedback av våra kunder, säger Rolf Jansson till Svenska Yle.

Också ett tiotal av VR:s stationer samt övriga fastigheter, bland dem den stora tågdepån i Ilmala i Helsingfors, flyttas över till ett nytt fastighetsbolag som ska erbjuda tjänster för alla tågoperatörer på lika villkor.

VR och trafik- och kommunikationsministeriet grundar de nya materiel- och fastighetsbolagen tillsammans, och de sorterar under ministeriets ägarstyrning. Målet är att bolagen ska kunna inleda sin verksamhet senast vid årsskiftet.

VR:s servicepersonal och tillhörande funktioner placeras i ytterligare ett separat bolag, som tillsvidare ingår i VR-koncernen.

Källa: Svenska Yle