General Electric moderniserar ukrainska lokbeståndet

GE:s TE33A- lok i Kyiv, var och en med en GE Evolution-seriemotor, har 12 cylindrar och 4500 hästkrafter. Foto: GE

Amerikanska General Electric Transportation höll en branschdag i Odessa vid Ukrainas svarta havskust den 5 juni för att belysa möjligheterna för ukrainska företag att delta i koncernens försörjningskedja.

Som ett led i evenemanget tecknade GE ett samarbetsavtal med den ukrainska tillverkaren av rullande materiel KVSZ.

Branschdagen, som är resultatet av undertecknandet i februari av ett ramavtal på 1 miljard USD för GE Transportation om leverans av 30 lokomotiv typ TE33A till ukrainska järnvägsoperatören från amerikanska Erie-fabriken. Dessutom kommer GE att bidra till modernisering av UZ:s befintliga lokomotivflotta.

Ytterligare GE-lokomotiv kan komma att bli monterade lokalt i Ukraina. 

Att sanera eller modernisera ett lokomotiv är cirka 40 procent billigare än att köpa en ny, vilket kan kosta över 4 miljoner dollar. När allt är färdigt kommer de renoverade lokomotiverna att ha 25 procent mer dragkraft, en extra 15 till 20 års livslängd och 15-20 procent bättre bränsleekonomi.

De 30 nya lokomotiv som kommer att levereras i år kommer att vara TE33A-enheter, var och en med en GE Evolution-seriemotor som har 12 cylindrar och 4500 hästkrafter.

Servicekontraktet, som kommer att täcka 40 års livslängd för de nya lokomotiverna, kommer också att använda lokala anläggningar. Arbetet kommer att ske med 10 procent av de delar som köps lokalt som ett resultat av nära samordning mellan ukrainska tillverkare och ett GE-försörjningskedjeteam.

- Vi utvecklar kunskapen i landet för att kunna underhålla flottan med lokala krafter, säger Sinan Haseki, GE Transports säljledare för Ukraina.

Källa: Railway Gazette