Vossloh: God utveckling under första halvåret, utsikterna för 2020 bekräftade

Vosslohs höghastighetsväxel har utrustats med ett fjärrdiagnossystem som granskar växelfunktionen, som i sin tur baseras på ett stort antal kontinuerligt uppmätta parametrar som strömförbrukning och vibration. Foto: Vossloh AG

Tillverkaren av järnvägsteknik Vossloh AG genererade företagets försäljningsresultat till 393,2 miljoner euro under första halvåret 2020 (föregående år: 437,1 miljoner euro). Tillfälliga produktionsstopp, coronaepidemin och förseningar av kundprojekt ledde emellertid till en minskad försäljning på cirka 30 miljoner euro.

Resultat före ränta och skatt (EBIT) uppgick under första halvåret 2020 till 30,1 miljoner euro (justerat resultat föregående år: 20,5 miljoner euro). Det berodde på den bokförda värdejusteringen som påverkade resultatet under första kvartalet 2020 på 15,6 miljoner euro, som i sin tur gynnades av övergångskonsolideringen av ett joint venture i Kina inom affärsenheten Fastening Systems, ( EBIT 14,5 miljoner euro).

EBIT-marginalen förbättrades i motsvarande grad till 7,6 procent (föregående år: 4,7 procent). COVID-19 kostnader inkluderades i EBIT under första halvåret 2020 i storleksordningen cirka 10 miljoner euro. Utan COVID-19 skulle Vosslohs operativa lönsamhet ha förbättrats avsevärt från år till år.

Orderstocken den 30 juni 2020 låg på 656 miljoner euro jämfört med 652 miljoner euro under föregående år. Orderingången påverkades därmed inte negativt av corona-pandemin, sade Vosslohs VD Oliver Schuster.