Grönt ljus för ny järnväg Göteborg–Landvetter-Borås

Landets nästa största flygplats i Landvetter får en egen järnväg. Det är en satsning inom ramen för regeringens stora plan för att förbättra infrastrukturen i landet. Foto: Wikipedia, kredit: Andrzej Otrębski

Den planerade järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter kommer att finansieras för en del av sträckan. Och det blir en satsning på hamnen. Det beskedet gav regeringen den 2 juni, skrev Göteborgsposten.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljöminister Karolina Skog gav beskedet om finansiering vid en pressträff i kontorsfastigheten Kristallen i centrala Göteborg.

– Vi har två viktiga besked ur den kommande nationella planen att presentera, sade Tomas Eneroth.

– Det första beskedet rör Göteborg–Borås. Det är en av de största pendelstråken i Sverige. Här satsar vi satsar närmare 3,8 miljarder på sträckan, meddelade Tomas Eneroth.

Byggstart av denna sträcka ska ske 2024, enligt regeringen. Summan är i nivå med vad som låg i den gällande planen fram till i fjol när Trafikverket tog bort utbyggnaden ur planen.

– Det är en betydande skillnad. Det är samma summa - men den här investeringen är en del av en helhetslösning, sade Karolina Skog och betonade utbyggnaden av nya stambanor i Sverige.

– Vi definierar sträckan som Göteborg–Borås i stället för det som tidigare låg i planen – sträckan Mölnlycke–Bollebygd, sade Eneroth.

Utbyggnaden av hela sträckan denna sträcka har tidigare kostnadsberäknats till 33 miljarder i 2015 års penningvärde. Något besked om när hela sträckan kan stå färdig fanns inte.

När det gäller stambanorna förklarade ministrarna att man med detta besked börjar bygga den nya järnvägen från tre håll.