Järnvägsmuseet i Ängelholm firar 20-årsjubileum

Järnvägsmuseet i Ängelholm fyller 20 år. Foto: Wikipedia/PåSpår

20 år har gått sedan järnvägsmuseet i Ängelholm invigdes i stationens gamla lokstall med anor från 1898. Flera namnbyte har gjorts och ägare har kommit och gått men konceptet har alltid bestått – ett järnvägsmuseum i unik järnvägsmiljö för alla. Under helgen 2 – 3 juni slås portarna upp för närmre 7 000 besökare från norr till söder, från barn till inbiten tågfantast.

Järnvägens Museum i Ängelholm invigdes 1998 och fick namnet Banmuseet. Museiförvaltare var dåvarande Banverket. Sju år senare bytte museet namn till Sveriges Järnvägsmuseum efter en sammanslagning med Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. År 2010 gick Ban- och Vägverket ihop och bildade Trafikverket som tog över museiverksamheten i Ängelholm. Bara två år senare skulle museet överlåtas i Ängelholms Kommuns regi och bytte för tredjegången namn till dagens Järnvägens Museum Ängelholm.

20-årsjubilaren ska firas i dagarna två med en storstilad järnvägsfest. Förutom besökare gästas museet också av många historiska tåg. Ute på linjen körs veterantågturer tur och retur mellan Ängelholm och Helsingborg och inne på området kan man både åka ångtåg, ångvagn samt en äldre rälsbuss av Hilding Carlsson-modell.
Källa: Ängelholms kommun

Mer information om firandet och program:
https://www.engelholm.se/jarnvagsmuseum/Nyheter/20-ar-pa-spar