Bygget av Västlänken igång: ”Ett viktigt projekt, inte bara lokalt och regionalt, utan även nationellt”

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

Onsdagen den 30 maj togs det första spadtaget för projekt Västlänken, regionaltågstunneln genom centrala Göteborg. ”Järnvägskapaciteten räcker inte till, och vi behöver moderniseras. Västlänken är en viktig del i detta arbete”, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, i ett pressmeddelande. 

Redan 2001 började man planera för en tågtunnel genom Göteborg. Efter år av utredningar och juridiska processer föll det avgörande beskedet från Mark & Miljööverdomstolen på plats i mitten av maj och igår togs det första spadtaget.

- Det här är ett viktigt projekt, inte bara lokalt och regionalt, utan även nationellt. Göteborg är en viktig nod för persontrafik, yrkespendlare och inte minst näringslivet med Göteborgs Hamn, säger Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Västlänken är en järnvägstunnel projekterad för att släppa trycket på den överbelastade centralstationen i Göteborg. Genom att leda ner tågen i en genomfartsled under Göteborg frigörs platser vid säckstationen Göteborgs central. Senast i veckan blev det klart att samtliga tre stationer i länken ska byggas med fyra spår, vilket ökar kapaciteten ytterligare vid beräknad trafikstart år 2026.

- Det är med stolthet över projektteamet som jag står här idag. Hur de så professionellt har arbetat med tillstånd och anbud, och in i det sista, till och med möjliggjort extra kapacitetsökning inom budget, säger Bengt Rydhed, tillförordnad regional direktör i Väst. 

Om Västlänken
Västlänken är en åtta kilometer lång, dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Den inkluderar tre underjordiska stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Kostnaden för Västlänken är beräknad till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå och trafikstart är beräknad till år 2026.
Källa: Trafikverket