”Framtida flaskhalsproblem kan undvikas med Europaspåret”

När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält står klar kommer trycket att öka ytterligare på Öresundsbron. Inte minst vad gäller godstransporter där en 80-procentig ökning av svensk-tysk transitgods väntas. Karta: Femern.com

På den pågående konferensen Fehmarn Belt Days i Malmö deltar Landskrona stad i ett seminarium tillsammans med SJ, KTH, Serneke och Copenhagen Airport för att diskutera behovet av fler Öresundsförbindelser när den fasta förbindelsen över Ferhmarn Belt står klar. Öresundspassagen riskerar då att bli en flaskhals. Europaspåret är den enda förbindelsen som erbjuder en lösning på den ökande godstrafiken.

Den 29 maj deltar Landskrona stad i ett seminarium med titeln ”Europaspåret – the natural extension of the Fehmarn fixed connection to Scandinavia” på Fehmarn Belt Days i Malmö. Under konferensen diskuterar man framtida förbindelser mellan Oslo och Hamburg. Landskrona stads förslag till förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, Europaspåret, kan bli en avgörande del på sträckan.

– Europaspåret är den enda lösning som gör att framtida flaskhalsproblem kan undvikas eftersom den erbjuder ny kapacitet för både gods- och persontrafik. Den ger dessutom väsentligt kortare restider till Köpenhamn från hela den svenska västkusten. Den avlastar de hårt trafikerade spåren genom Lund, Malmö, och Köpenhamns flygplats från godstågstrafik och skapar möjlighet för fler persontåg på Öresundsbron, säger Lennart Serder, projektledare för Europaspåret.

Hanteringen av godstrafiken är av största betydelse för att lösa transportfrågorna i Europa och Sverige. Tyskland är Sveriges största handelspartner och med den starka utvecklingen i bland annat Hamburgregionen är det avgörande för svensk handel att godstrafiken till och från Tyskland förbättras.

– Europaspåret är den enda realistiska lösningen för att denna godstrafik ska kunna gå på järnväg, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Landskrona stad har under Fehmarn Belt Days också haft ett informellt möte med Pat Cox, koordinator för det transeuropeiska nätverket och före detta talman för Europaparlamentet för att diskutera hur Europaspåret kan knyta ihop Fehmarn bält med det Sydsvenska järnvägsnätet.

På Fehmarn Belt Days redovisas även de ekonomiska vinsterna för regionen med Europaspåret. Från Köpenhamns flygplats kommer Morten Boje Hviid att berätta hur viktigt det är med bra persontrafik på järnväg till och från flygplatsen och Ola Serneke från Serneke Group visar hur Europaspåret kan byggas och finansieras. Per Helgesson från SJ visar hur man kan köra fjärrtåg till Köpenhamn och Hamburg och Gerhard Troche från KTH visar på effekterna för den viktiga transportkorridoren ”Scandinavian-Meditterranian corridor”.
Källa: Landskrona stad