Uppmanar danska politiker att utreda Europaspåret

Karta: Landskrona.se

En gemensam dansk-svensk utredning av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör pågår för tillfället. Men ett viktigt element saknas i utredningen – Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn. I dag träffade företrädare från Landskrona stad det danska Transportutskottet i Folketinget med budskapet att järnvägsförbindelsen mellan Landskrona och Köpenhamn, Europaspåret, bör ingå i den dansk-svenska utredningen som alternativ till järnvägsförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör.

– Det finns många fördelar med att flytta en ny järnvägsförbindelse under Öresund från Helsingborg några mil söderut till Landskrona. Från Landskrona kan man bygga en järnvägsförbindelse som också kan hantera godståg vilket man inte kan från Helsingborg. Samtidigt skulle restiden från Helsingborg till Köpenhamn faktisk bli mycket kortare med Europaspåret än med HH-förbindelsen. 25 minuter i stället för 45 minuter. Därför tycker vi det är viktigt att man tittar noggrant på Europaspåret när man planerar för en ny Öresunds-förbindelse vilket vi har framfört för de danska transportpolitikerna idag, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn skulle minska restiderna mellan många orter i Skåne och Köpenhamn märkbart, vilket skapar en större och mer effektiv arbetsmarknadsregion. Europaspåret skapar också en effektiv godskorridor mellan Skandinavien och kontinenten som avlastar Öresundsbron och Köpenhamns flygplats. När Fehmarn-förbindelsen öppnar väntas godstrafiken öka med 80 procent vilket gör behovet av en godslösning ännu mer angelägen.

”Det är viktigt att vi fokuserar på vilka utmaningar en ny Öresundsförbindelse ska lösa och att beslutsfattarna får ett komplett beslutsunderlag. Jag tycker att de danska politikerna visade stort intresse för Europaspåret i dag och jag ser optimistiskt på att Europaspåret kommer att ingå i den dansk-svenska utredningen”, säger Torkild Strandberg.