Norska transportministern positiv till snabbare tågförbindelse Oslo-Stockholm

Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik

Efter ett ledamotsinitiativ och en hearing i Stortinget om behoven av fler och bättre gränsöverskridande järnvägsförbindelser mellan Sverige och Norge uttalar sig den norska Samferdselsministern Ketil Solvik Olsen om behoven av en snabbare förbindelse mellan Oslo och Stockholm.  Det skriver bolaget Oslo-Sthlm 2.55 i ett pressmeddelande.

I sitt svar till ledamotsinitiativet hänvisar ministern till den svenska åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som trafikverket blev klara med förra hösten. Ministern menar att den svenska ÅVS:en visar potential för att förbättra resandet i stråket. Ministern menar också att det goda samarbetet som påbörjats mellan Svenska och Norska myndigheter är viktigt och ska fortsätta.

- Det är positivt att den norska ministern uttrycker att han och norska myndigheter vill fortsätta ett nära samarbete med Sverige för att lösa dagens behov av bättre infrastrukturlösningar över gränserna. Mer samarbete och samverkan är avgörande för att få till bra och moderna förbindelser, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Ministern menar också på att norska myndigheter är väl insatta i det arbete som Oslo-Sthlm 2.55 bedriver och att han ser särskilt positivt på att hitta nya finansiella lösningar för stora infrastrukturprojekt.

- Det Business Case som vi tänker presentera i Almedalen visar att det är kommersiellt lönsamt att bygga de järnvägslänkar som idag saknas för att få till tågresa mellan huvudstäderna under tre timmar. Vi hoppas kunna presentera vårt arbete för både svenska och norska regeringarna redan innan sommaren. Att den norska ministern uttrycker att han gärna ser lösningar som inte nödvändigtvis måste belasta skattebetalarna gör att vårt arbete kommer vara intressant att ta del av, säger Jonas Karlsson. 

- Det är tydligt att norska regeringen är väl insatta i vårt arbete och ser positivt på den åtgärdsvalsstudie som det svenska trafikverket genomförde förra hösten. Vårt arbete bygger på att förverkliga de identifierade behoven av bättre infrastruktur i stråket i snabbare takt än vad som annars är möjligt. Nu ser vi med spänning fram emot den planerade utredningen för Kongsvingerbanan som ministern uttrycker ska innefatta en lösning för sträckan mellan Oslo och Stockholm, säger Jonas Karlsson.

I sitt svar till ledamotsinitiativet skriver Ketil Solvik Olsen bland annat: 
”Det svenske foretaket Oslo-Sthlm 2:55 ser på dette grunnlag på mulighetene for en privat finansiert utbygging. Samferdselsdepartementet er godt kjent med disse planene. I tillegg pågår også andre liknende initiativ. Jeg har tidligere uttrykt stor begeistring for løsninger for store samferdselsprosjekter som kan realiseres uten å belaste skattebetalerne. Jeg er for øvrig positivt overrasket over at representanter som tidligere har gitt tydelig uttrykk for skepsis til å etablere flere selskaper i jernbanesektoren nå ser ut til å omfavne denne modellen”

”Videre har Jernbanedirektoratet deltatt i den svenske åtgärdsvalsstudien som har sett på utviklingsbehov og – muligheter for strekningen Oslo-Stockholm. Den svenske studien peker på at det på lang sikt kan være nødvendig med betydelige infrastrukturinvesteringer for å redusere reisetiden med tog mellom våre to hovedsteder betraktelig. Det er et stort transportpotensial mellom hovedstedene og byene underveis.”