Skolungdomar reser fritt med SL i sommar

Foto: Erja Lempinen

Med start den 25 maj och två veckor framåt skickar SL ut ”Ungdomsbiljett 2018” till drygt 160 000 skolelever i Stockholms län. Biljetten gäller för avgiftsfritt resande med SL under perioden 16 juni – 9 augusti. I Stockholms län gäller möjligheten att resa avgiftsfritt också ungdomar som reser med färdtjänsten.

I år har skolelever i Stockholms län extra skäl att fira att sommarlovet är här. SL delar i år ut en ungdomsbiljett till alla som går ut årskurs 6–9 i grundskolan, grundsärskolan eller sameskolan och årskurserna 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan samt årskurs 6–10 i specialskolan.

Biljetten gäller dygnet runt under perioden 16 juni - 9 augusti. Ungdomar med färdtjänsttillstånd reser under samma period utan egenavgift med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi.