Han blev ”Årets Inlandsbaneambassadör”

Conny Elf är utsedd till Inlandsbaneambassadör. Han är flankerad till höger i bild av Peter Ekholm, vd Inlandsbanan. Foto: Inlandsbanan

Nyligen hölls bolagsstämmor för Inlandsbanekoncernens tre bolag i Sveg. Likt tidigare år delades utmärkelsen "årets Inlandsbaneambassadör" ut. Utmärkelsen tillföll denna gång Conny Elf för betydelsefulla insatser för Inlandsbanan under 2017.

Årets Inlandsambassadör inrättades av Inlandsbanan AB 2013 och titeln ges till icke anställda personer som gjort betydelsefulla insatser för Inlandsbanan och Norrlands inland.

Motiveringen till årets utmärkelse löd följande:
”Conny Elf är en av eldsjälarna i arbetet med att skapa samarbete mellan flera kommuner längs Inlandsbanan och det i fiskekretsar kända tv-programmet Fiskedestination och som resulterade i satsningen Fisketåget. 
Samarbete är en viktig nyckel till framgång för mindre kommuner i konkurrensen om turisterna men tillsammans blir incitamenten för att locka fisketurister till norra Sverige en stor möjlighet. Conny har bidragit stort till det samarbete som skapats mellan kommunerna som är helt i enlighet med Inlandsbanans vision att vara en dragkraft för inlandet”.